اخرین محصولات ثبت شده

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 صفحه چکيده : هدف ازپژوهش حاضر: بررسي " نحوه گذران اوقات فراغت دووميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي" مي باشد. ضرورت واهميت پژوهش: پژوهش حاضر تلاشي است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 صفحه چکيده : هدف ازپژوهش حاضر: بررسي " نحوه گذران اوقات فراغت دووميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي" مي باشد. ضرورت واهميت پژوهش: پژوهش حاضر تلاشي است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار

میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 138 صفحه چکیده تقویت فاكتورهاي عملكرد ماهيچه اي در مراحل تمرینی توسعه يافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 129 صفحه چکیده هدف از انجام این تحقیق مکان یابی مکان های ورزشی شهر تالش با استفاده از AHP در محیط GIS بود. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی شهر تالش اعم از دولتی و خصوصی ش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا

مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 92 صفحه چکیده: هدف این پژوهش، مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته کا بوده است. پژوهش حاضر، از نوع علی- مق

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 98 صفحه چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد

قیمت : 6,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 85 صفحه چکیده نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی‌جسمانی و قابلیت‌های مرتبط با آن، در ورزش قهرمانی نقش به سزایی داشته و شاخص‌های متعددی چون سن، قد و می‌تواند در میزان این

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 85 صفحه چکیده نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی‌جسمانی و قابلیت‌های مرتبط با آن، در ورزش قهرمانی نقش به سزایی داشته و شاخص‌های متعددی چون سن، قد و می‌تواند در میزان این

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 70 صفحه چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار ۱۰ تا ۱۵ سال

مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار ۱۰ تا ۱۵ سال نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 97 صفحه چکیده: ورزش بر سیستم قلب و عروق آثار مثبتی دارد و موجب افزايش توانمندي عضلات بدن می شود که در این میان ،دستگاه تنفس نيز توانايي بيشتري پيدا مي كندش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 103 صفحه چکیده با توجه به کمبود پژوهش ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی دفع پروتئین های ادراری، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی حرکتی بر بهبود برخي قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان

اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی حرکتی بر بهبود برخي قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 162 صفحه چکیده: اختلال هماهنگی رشدي معمولا با اختلالات حركتي و شناختی نظير تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش¬بینی و حافظه در کود

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل